Skriv ut

Working equitation Working Equitation är en tävlingsform som uppstod 1995 i Italien, men sättet att rida de olika övningarna har månghundraårig tradition från arbete till häst, med bl.a boskap, tjurfäktning och inte minst krig. Man har som mål att rida på en hand, eftersom den andra behövs till mer praktiska göromål. I working equitation skall man t.ex. använda en stav och man skall öppna en grind.

De länder som idag är tävlingsaktiva internationellt är
Italien, Frankrike, Spanien, Portugal, Brasilien, Mexico och England.

VM går i Lissabon i Portugal sista helgen i oktober i år.

Tanken med working equitation är att varje land skall värna om sin ursprungliga ridkultur. Det kan ses både i ridkostymer och att man väljer inhemska hästraser.
Därför kan man se Fransmännen rida sina camarguehästar, spanjorerna, sina P.R.E, eller korsningar med spanska hästar. Italienarna rider ibland sina Maremmahästar och har en mycket speciell maremmasadel, som vi inte är vana att se i Sverige.
Engelsmännen rider i traditionell engelsk jaktstil och använder hjälm.

WE består av fyra grenar:

Teknikbana, fartbana, dressyrtest och kotest. Alla momenten rids på en hand.

Teknikbanan rids och bedöms ungefär som en dressyrklass. Formen och lydnaden är viktig, samt rörelsernas utföranden och att vägarna rids väl.
Protokollet ser ut som ett dressyrprotokoll, med kommentarer och koefficienter vid olika svårighetsgrader.

Fartbanan rids på tid. Då är bedömningen som vid en omhoppning i en hoppklass. Man får avdrag för missar i banan.

Eftersom working equitation är ett test i att rida väl, så tränar man aldrig på att rida fartbanan, lika lite som en hoppryttare tränar omhoppning.
Man vill undvika att hästen blir överilad och inte utför rörelserna korrekt, eller gör slarvfel.

Dressyrtestet rids till egen vald musik och bedöms som vanlig dressyr.
Programmet rids i skritt och galopp.

Kotestet rids i lag på en bana som är 30 x 80 meter.
Djuren förses med siffror och varje ryttare får ett eget djur som skall skiljas ur och flyttas från flocken, samt stanna på plats där man ställt den. Banan är uppdelad på tre zoner. En förvaringszon, där flocken befinner sig. En mittzon, där de övriga i laget får hjälpa till.
En målzon, dit djuret drivs och skall stanna kvar.
Varje ryttare har tre minuter på sig att flytta sitt djur till målzonen.
Om tiden överskrids, diskvalificeras ekipaget.

Läs mer om WE på Svenska Ridsportförbundets hemsida:
https://www.ridsport.se/Grenar/WorkingEquitation/