svenpt

Portugals Festival Internacional do Cavalo Puro-Sangue Lusitano 2015, se videon från festivalens 20 års jubileum

 

Visningen av treåriga hingstar i Golegã den 10 nov, 2010
Feirans stora evenemang är alltid den årliga visningen av treårshingstar. Då samlas alla verkligt intresserade av rasen och dess utveckling runt Largo Marquês de Pombal för att andäktigt se vem, som skall ta hem årets mest åtråvärda seger, bortsett från Champion av Champions naturligtvis.

Händelser

Godkända hingstar

SLS Swishnr: 123 589 76 57

Klubbshop

Nu har Svenska Lusitanosällskapet klubbshop

Läs mer...

Medlem

Vill du bli medlem? Läs mer här

Logga in/ut