Skriv ut

Information om Registrering
Den portugisiska Lusitanoföreningen Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) stambokför både svenska och portugisiska Lusitanohästar. För att en Lusitano ska betraktas som renrasig behöver den vara inskriven hos APSL. De stambokför inte korsningar.

Eftersom Svenska Lusitanosällskapet (SLS) är APSLs svenska dotterförening så hanterar vi frågor om stambokföring, ägarbyte m.m. för alla svenska Lusitanohästar. Skicka därför alltid handlingar inscannade till  Ylva Hagander på mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

APSL har ett register för avelsgodkända ston och hingstar, Livro de Adultos, och ett för övriga Lusitanos, Livro de Nascimentos. För att stambokföras i Livro de Adultos ska hästen ha godkänts på en avelsvärdering med domare från APSL. För att skrivas in i Livro de Nascimentos behöver båda föräldrarna finnas med i Livro de Adultos. Läs mer om stambok och avelsvärdering här.

För dej som vill avla på en Lusitano är det alltså viktigt att den är eller kan bli stambokförd i Livro de Adultos så att avkomman kan skrivas in hos APSL. Lika viktigt är att ”partnern” finns i den stamboken. Det räcker inte med att han/hon är inskriven i Livro de Nascimentos!

Ett bevis på stambokföring är APSLs inskrivningsbevis ”Boletim de Inscrição”. Det står på detta om det avser Livro de Nascimentos eller Livro de Adultos. Via APSLs hemsida www.cavalo-lusitano.com kan man få fram härstamning och avkommor för inskrivna hästar. Klicka på ”Stud Book” (texten är dock på portugisiska). För mer information kan du läsa APSLs stamboksreglemente som finns på engelska här.

Härstamningskontroll
Man kan kontrollera släktskapet mellan föl och föräldrar på två sätt. Numera används främst DNA-typning, där man jämför fölets och förälderns DNA-profil. En ID-kontrollant eller veterinär tar då ett hårprov från svansen. En äldre metod är blodtypning, där fölets blod jämförs med förälderns. APSL har krav på att härstamningskontroll görs mot båda föräldrarna för att avkomman ska få skrivas in. Det innebär att både ston och hingstar i avel ska vara DNA-typade, men för äldre Lusitanos har APSL ibland bara resultat från blodtypning.
 
Föl kan behöva både DNA-typas och blodtypas. Det beror på att APSL kanske inte har DNA-typ för föräldrarna, utan endast blodtyp. Man kan dock kontakta APSL och fråga om det räcker med att göra en DNA-typning, vilket alltså förutsätter att APSL har en DNA-typ för båda föräldrarna. I annat fall rekommenderar vi att du gör både DNA- och blodtypning för att slippa förseningar vid inskrivningen.

Härstamningskontrollen kan göras i Sverige av Husdjursgenetiska laboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Mer info finns här. Provtagningsmaterial kan beställas via tfn 018-67 28 04 (må-fr kl. 8-9 och 12-13) eller fax 018-67 28 48. 
 
Om SLU har DNA-typ på någon av föräldrarna så kan de sända ett intyg om härstamningen. I annat fall skickas en DNA- och/eller blodtyp som sedan APSL kan jämföra med förälderns. Vilka uppgifter SLU har om föräldrarna kan man få reda på samtidigt som man beställer provtagningsmaterial.

Inskrivning hos APSL
Den här informationen gäller inskrivning i Livro de Nascimentos av svenskfödda Lusitanos. Båda föräldrarna måste vara stambokförda i Livro de Adultos. Inskrivning ska begäras inom en månad efter födsel genom att skicka följande handlingar till SLS registrator:

1. APSLs blankett för fölregistrering (Registration of Births) som du kan ladda ner här.
2. Gör en signalementsbeskrivning med konturdiagra. Vill Du göra portugisiskt pass skall detta göras på speciell blankett. Denna beställes av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Kopia av konturdiagram gjort av godkänd ID-kontrollant. En lista med dessa finns på svehast.se. ID-kontrollen får inte utföras av hästägaren eller uppfödaren.
3. Hästen ska chipmärkas av ID-kontrollanten och chipnumret anges på ’Registration of Births’ och konturdiagram.
4. Kopia av utlåtandena för härstamningskontroll för båda föräldrarna (om inte dessa skickats direkt från SLU till SLS).

Efter en tid får du ett inskrivningsbevis (Boletim de Inscrição). APSL har långa handläggningstider, det kan röra sej om 6–12 månader. Samtidigt får du en faktura på inskrivningsavgiften (för aktuell prislista se fliken avgifter/priser). Därefter kan du ansöka om hästpass. APSL utfärdar alla renrasigas hästpass även svenskföddas. Även ägarbyte ska anmälas till SLS.

Betäckningsrapport och språngrulla
SLS svarar för hästkontrollen för renrasiga Lusitanohästar. Skicka därför betäckningsrapporter och språngrullor inscannade till Ylva Hagander på mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Varje betäckning ska skrivas in på en betäckningsrapport som finna här på hemsidan.

Hingstägaren behöver också fylla i APSLs språngrulla (Covering Certificate) som kan laddas ner här. Även denna skickas till SLS senast 30 september.

Stoägaren, som ska meddela fölningsresultatet till hingsthållaren inom en månad efter fölning. Om stoet går gall eller kastar skall ocskå det rapporteras till hingstägaren. SLS kommer sedan att fakturera hingstägaren stoavgiften.

Betäckningsrapport och språngrulla icke renrasig
För ickerenrasiga hästar beställer hingstägaren ett betäckningsrapporter från Svenska Hästavelsförbundet (SH). Mer info finns på svehast.se, klicka på ”Hingst”.

Senast den 30 september varje år ska hingstägaren skicka in en språngrulla över betäckningssäsongens samtliga betäckningar, oavsett ras (även egna ston). Du kan ladda ner språngrulla här. Bifoga den gröna delen från betäckningsrapporterna. Senast 30 september året därefter ska du skicka in ytterligare ett exemplar av språngrullan med uppgift om resultat av betäckningarna. Gör därför språngrullan i två exemplar!

Den vita delen av betäckningsrapporten lämnas till stoägaren, som ska meddela fölningsresultatet till hingsthållaren inom en månad efter fölning. Om stoet går gall eller kastar skall den vita delen skickas med språngrullan vid årets rapportering. SLS kommer sedan att fakturera hingstägaren stoavgiften. Den är 350 kr för varje betäckt sto. Vid försenad rapportering tillkommer straffavgifter, 1 750 kr för första betäckningen och därefter 700 kr per betäckning (detta enligt SHs bestämmelser).

Hingstägaren behöver också fylla i APSLs språngrulla (Covering Certificate) som kan laddas ner här. Även denna skickas till SLS senast 30 september

Spermaprov
När din hingst godkänts på avelsvärderingen så behövs också ett spermaprov för att han ska få stambokföras i Livro de Adultos. Spermaprov behöver dock inte lämnas om någon avkomma till hingsten har lämnat DNA-prov till APSL som styrker släktskapet, eftersom det därmed framgår att hingsten är fertil. Man bör ha tömt hingsten några gånger innan provet tas, och det kan vara lämpligast att göra detta på våren före betäckningssäsongen. Mer information och provtagningsmaterial kan fås från SLUs spermalab, tfn 018-67 21 75.

Rådgör med din veterinär om spermaprovet kan tas i ditt stall. Veterinären bör skriva på remissen att ni vill ha ett utlåtande på engelska om hingsten är fertil samt ”percentage of progressive mobility” (motilitet) och ”physical aspects of the testicles” (klinisk undersökning av testiklarna). Veterinären bedömer motiliteten i mikroskop vid provtagningstillfället.

Inskrivningsavgifter
För stamboksärenden utgår vi från APSLs ordinarie avgifter avrundat med en ungefärlig eurokurs. Våra medlemmar får dock rabatt vid inskrivning i Livro de Nascimentos eller Adultos. Portokostnader tillkommer. För aktuell prislita se fliken Avgifter/priser