Hur registrerar jag min korsning
Betäcker Du en lusitano med ett halvblod kan avkomman registreras hos Avelsföreningen Svenska Varmblodiga hästen (SWB). Hästen får Då gråa papper. För mer info om detta läs här: swb.org

Härstamningskontroll
En ID-kontrollant eller veterinär tar då ett hårprov från svansen. Härstamningskontrollen kan göras i Sverige av Husdjursgenetiska laboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Mer info finns här. Provtagningsmaterial kan beställas via tfn 018-67 28 04    (må-fr kl. 8-9 och 12-13) eller fax 018-67 28 48.  Om SLU har DNA-typ på någon av föräldrarna så kan de sända ett intyg om härstamningen. Vilka uppgifter SLU har om föräldrarna kan man få reda på samtidigt som man beställer provtagningsmaterial.

Betäckningsrapport och språngrulla korsning
Skicka därför betäckningsrapporter och språngrullor till vår registrator Ylva Hagander, Fors Gård, 137 91 Västerhaninge. Varje betäckning ska skrivas in på en betäckningsrapport.

För ickerenrasiga hästar beställer hingstägaren ett betäckningsrapporter från Svenska Hästavelsförbundet (SH). Mer info finns på svehast.se, klicka på ”Hingst”.

Senast den 30 september varje år ska hingstägaren skicka in en språngrulla över betäckningssäsongens samtliga betäckningar, oavsett ras (även egna ston). Du kan ladda ner språngrulla här. Bifoga den gröna delen från betäckningsrapporterna. Senast 30 september året därefter ska du skicka in ytterligare ett exemplar av språngrullan med uppgift om resultat av betäckningarna. Gör därför språngrullan i två exemplar!

Den vita delen av betäckningsrapporten lämnas till stoägaren, som ska meddela fölningsresultatet till hingsthållaren inom en månad efter fölning. Om stoet går gall eller kastar skall den vita delen skickas med språngrullan vid årets rapportering. Vid försenad rapportering tillkommer straffavgifter, För exakta priser se fliken avgifter priser.

Spermaprov
För att få använda en hingst i avel krävs at den lämnat spermaprov. Mer information och provtagningsmaterial kan fås från SLUs spermalab, tfn 018-67 21 75. Rådgör med din veterinär om spermaprovet kan tas i ditt stall. Veterinären bedömer motiliteten i mikroskop vid provtagningstillfället.

Priser
För aktuell prislita se fliken avgifter/priser