Från och med 2011 är det nya rutiner för betäckningsrapporteringen då både hingstägare och stoägare ska rapportera till avelsorganisationen – detta enligt 20 § Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2010:10. Aktuell avelsorganisation är den avelsorganisation som hingsten tillhör.Tidigare har stoägaren rapporterat resultatet av betäckningen till hingstägaren som i sin tur har rapporterat resultatet vidare till avelsorganisationen. Nu ska hingstägaren endast rapportera betäckningarna till avelsorganisationen.

Stoägarnas rapportering 2011

Den nedre delen av betäckningsrapporten som heter ”Resultat av betäckning” ska fyllas i och en kopia av denna skickas till avelsorganisationen som hingsten hör till. Originalet skickas till hingstägaren.
Om delen ”Resultat av betäckning” har förkommit

  • stoägaren meddelar resultatet av betäckningen till hingstägaren på annat sätt
  • hingstägaren översänder betäckningsrapporten i original till stoägaren
  • stoägaren fyller i särskild blankett ”Resultat av betäckning – stoägarens rapportering till avelsorganisationen” och skickar denna till den avelsorganisation som hingsten hör till. Observera att betäckningsrapportens serie och nummer ska anges på denna blankett.

Hingstägarnas rapportering 2011

Ett nytt betäckningsrapportblock (innehåller 10 rapporter) ska beställas från SH genom att sätta in 1000 kr (inkl moms) på pg: 496 22 21-0 eller bg: 5472-6930 Ange hingstens namn och registreringsnummer samt namn och adress dit blocket ska skickas.För att betäckningsrapportblock ska kunna erhållas ska hingsten vara DNA-typad och om hingsten har varit utomlands ska den vara CEM-testad.

Betäckningsrapporteringen kan göras löpande under året dock senast den 30 september på något av dessa två sätt.

  • Den övre delen på blad 2 (grönt) ska skickas in till avelsorganisationen
  • Elektronisk rapportering via avelsorganisationens hemsida.