I denna länk finns information gällande rapporteringar av betäckningar för de raser vars hingsthållare ska rapportera till SH. Hingsthållare som ska rapportera till SH är de  med hingstar av ras där SH är avelsorganisation eller de som tillhör ras som inte har en svensk avelsorganisation.
Läs mer på https://svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/

Jordbruksverket har gjort en ny broshyr om hur man gör hästpass (höst 2012). Har Du en korsning så skall den ha pass som alla andra hästar. Passet gör Du enklast genom Svenska hästavelsförbundet. Läs gärna denna broshyr.

(Lusitanosällskapet hjälper Dig gärna att göra ett pass till en renrasig lusitano via det portugisiska jordbruksverket. Läs om det på annan plats.)

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr57c.pdf

Hur registrerar jag min korsning
Betäcker Du en lusitano med ett halvblod kan avkomman registreras hos Avelsföreningen Svenska Varmblodiga hästen (SWB). Hästen får Då gråa papper. För mer info om detta läs här: swb.org

Härstamningskontroll
En ID-kontrollant eller veterinär tar då ett hårprov från svansen. Härstamningskontrollen kan göras i Sverige av Husdjursgenetiska laboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Mer info finns här. Provtagningsmaterial kan beställas via tfn 018-67 28 04    (må-fr kl. 8-9 och 12-13) eller fax 018-67 28 48.  Om SLU har DNA-typ på någon av föräldrarna så kan de sända ett intyg om härstamningen. Vilka uppgifter SLU har om föräldrarna kan man få reda på samtidigt som man beställer provtagningsmaterial.

Från och med 2011 är det nya rutiner för betäckningsrapporteringen då både hingstägare och stoägare ska rapportera till avelsorganisationen – detta enligt 20 § Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2010:10. Aktuell avelsorganisation är den avelsorganisation som hingsten tillhör.Tidigare har stoägaren rapporterat resultatet av betäckningen till hingstägaren som i sin tur har rapporterat resultatet vidare till avelsorganisationen. Nu ska hingstägaren endast rapportera betäckningarna till avelsorganisationen.