Swedish English Portuguese

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska passet ogiltigförklaras och makuleras. Det görs av den myndighet som har utfärdat det. Har Din häst ett pass gjort i Sverige är det troligen gjort av Svenska Hästavelsförbundet. De har info på sin hemsida om hur man går tillväga http://svehast.se/avliden-hast/

Har Din häst ett pass från Portugal utfärdat av FAR (Fundacao Alter Real) eller Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), skall det i båda fallen skickas till nedanstående adress för destruktion.
När hästen är avliden postar man passet rekommenderat till:

DGAV
Campo Grande 50
1700 – 093 Lisboa

Skicka med ett papper där det på engelska står. ”-Häst död pga… passet skall destrueras. Ägarens namn och adress samt om den är registrerad i APSL”

Lagtext som styrker detta:
Article 19 of the Reg. CE 504/2008.

EQUIDAE AND EQUIDAE INTENDED FOR SLAUGHTER FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEDICATION


RECORD Article 19

Death of equidae

1. On the slaughter or death of the equine animal, the following measures shall be taken:

(a) the transponder shall be protected from subsequent fraudulent use, notably by its recovery, destruction or disposal in situ;

(b) the identification document shall be rendered invalid at least by stamping it ‘invalid’ on the first page;

(c) an attestation shall be communicated to the issuing body, either directly or through the contact point referred to in
Article 23(4), with reference to the equine animal’s unique life number to the effect that the equine animal has been slaughtered, was killed or died, including the date of death of the animal; and

(d) the invalidated identification document shall be destroyed.

Händelser

SLS Swishnr: 123 589 76 57

Klubbshop

Nu har Svenska Lusitanosällskapet klubbshop

Läs mer...

Köpa lusitano?

Intresserad av att köpa en lusitano?

Klicka här!

Logga in/ut