För att få hemsidan så aktuell som möjligt har vi två personer som samarbetar. Det är en webredaktör och en webmaster. Webredaktören Agneta Danielsson tillverkar allt redaktionellt material och webmastern gör det tekniska med hemsidan.

Vi har haft samma webmaster i flera år men hon har nu valt att avsluta sitt uppdrag. Har Du tekniskt kunnande kring hur man administerar en hemsida i Joomla samt bildredigering så är Du välkommen att söka. Uppdraget arvoderas. Allt övrigt arbete i lusitanosällskapet sker däremot ideellt

 

Välkommen att söka!