Att Svenska Lusitanosällskapets verksamhet främst lockar medlemmar i Sverige är självklart. Men en granskning i rullorna visar att det också finns medlemmar från andra länder. Som Titouan Amorin från Frankrike. Hans första kontakt med föreningen skedde 2015. Han visade då sin uppfödning Deesa d´Escolina (ägare Malin Axelsson) på feiran på Rotbrunna. Han blev förtjust. Inte bara för att stoet bedömdes som bästa sto i sin åldersgrupp. Utan också för den sammanhållning han såg bland medlemmarna i föreningen. Plus den stora potential han anser finns för svensk lusitanoavel.

Sin egen gård, Les Lusitaniens de Saint Eloy i Normandie, driver han tillsammans med sin mor Isabel Amorin. När hon startade uppfödningen för 20 år sedan var det med fyra ston. Idag har de ett 40-tal renrasiga lusitanohästar på sina 24 hektar stora ägor. Sex av hästarna är hingstar, och verksamheten vilar på tre ben: avel, ridskola och tävling.

De flesta uppfödare av rasen finns annars i södra delen av Frankrike, en naturlig konsekvens av den geografiska närheten till Spanien och Portugal och därmed influenser från deras avel. I nordvästra delen av landet, där Titouans gård ligger, är rasen inte lika vanlig, trots att närmare 85 % av det totala antalet hästar som föds i Frankrike kommer från just Normandie. De vanligaste raserna där är fullblod för galopp och franska varmblod. Men lusitanon är ingalunda okänd. Efter mer än 47 års avel i landet är den en populär ras, inte minst för dressyr, working equitation och show. Och en av de mer framgångsrika lusitanohästarna på tävlingsbanorna i Sverige, Roberto des Frettes, är franskfödd. Med sin ryttare Charlotte Haid Bondergaard är han en god representant både för rasen och för den franska aveln.

Efter två decenniers avelsarbete är familjens passion för lusitanon fortfarande stor och planerna för framtiden många. Franska mästerskapen i dressyr är ett mål, fortsatt utveckling av clinics och av aveln är andra. Den internationella utblicken är en del av detta. Och, som Titouan säger angående sitt medlemskap i SLS, ”kanske finns möjligheter till samarbete framöver?” Den som finner tanken intressant hittar mer information på gårdens hemsida: http://www.lusitaniensdesteloy.fr/en/

Deesa D´Escolina
f. 2013
e. Sultão ARC
u. Orquidea JSP 70693
ue. Genio HDP 511005
Ägare: Malin Axelsson