Rapport från APSL mötet på Eguuspolis, Golegã, 14 november 2014

 

AGENDA:

1- Universal Equine Life Number (UELN)

Detta är ett sexsiffrigt nummer som APSLkräver att alla erkända hästar inom rasen måste ha livet ut som regleras från Portugal oavsett vilket annat nummer en häst har från födseln i sitt respektive land. Ett antal länder har skapat problem eftersom de har egna nummer på sina hästar som bland annat skett i Spanien och Brasilien. Det skapar enligt dem förvirring och otydlighet när hästar har fler nummer än ett.

APSL går så långt att framledes så får enbart ett nummer per häst användas – ej två eller fler oavsett vilka regler gäller i enskilt land. Denna regel har upprättats i första hand för att godkända hästar skall stambokföras i APSL i Alter ”Stud Book” och således har de kontroll på avel inom rasen.

 

2- Classes in International Competitions ( Model and Movements)

Här framförde APSL vilka klasser som gäller vid värdering och presentation av hästar vid shower – både i Portugal och internationellt. Enskilda länder måste hålla sig till denna fördelning av typklasser istället för att hitta på egna varianter för att säkerställa en konsekvent och tydlig uppdelning i linje med den som gäller i Portugal.

Dessa klasser är enligt följande:

Hingstar och Valacker:
M I - Ett åriga hingstföl
M II - Två åriga hingstar
M III - Tre åriga hingstar
M IV - Fyra åriga ridna hästar
M V - Fem åriga och äldre ridna hästar
M VI - Avkomma från hingstar
M VII - Valacker – ridna eller ledda

Ston:
F I - Ett åriga stoföl
F II - Två åriga ston
F III - Tre åriga ston
F IV - Sto med föl
F V - Grupp med tre ston med sina föl
F VI - Avkomma från ston
F VII - Ridna ston
F VIII - Gallston utan föl
F IX - Fyra åriga eller äldre ston med föl, ledda eller ridna
F X - Grupp med mer än tre ston och föl ( ”Cobra” style)

P I - Föl av båda kön yngre än 10 månader

 

3- European Lusitano Championship 2016

APSL meddelade att kommande Championatet 2016 kommer att hållas i Tyskland främst med tanke på dess centrala geografiska lättåtkomliga läge. Varje enskilt land får själv bestämma vilka ekipage som får delta och således slippa kvala före vid olika internationella tävlingar / shower som är både dyrt och krångligt för berörda.

Exakt datum kommer att meddelas vid senare tillfälle efter det att APSL har kollat med respektive länders föreningar vilken tid som passar bäst och således inte kolliderar med andra evenemang. APSL uppmuntrade respektive länders föreningar att komma in med förslag till datum. Det föreslogs att månaderna augusti eller september är lämpligast.

 

Vid pennan – Nacka den 11 december 2014
Carl Gustaf Bratt / sekreterare SLS