Skriv ut
Hingst f 2019
e. Dinamo Y.H.
u. Joia de ETS
ue. Torre 1398
Uppfödare: Katarina Eningsjö
Ägare: Katarina Eningsjö