Valack f. 1991 d. 2016
LN nr 148/91 svensk reg SE10910107

e. Go-Go
u. Destinada
ue. Vendaval

Uppfödare: Dr Jose Franco M.De Andrade Fontes
Ägare: Ylva Hagander, Fors Gård