Redan i Romersk tid var Iberiska halvön känd för sina fantastiska hästar och härifrån lät kejsare gärna hämta sina riddjur. Hästarna ansågs sköna, härdiga, snabba och modiga. Det sades att stona var befruktade av vinden. Den iberiska hästens ryktbarhet har sedan stått sig genom årtusenden.

Under medeltiden var den mest eftertraktade och dyraste stridshästen, även för nordeuropeiska riddare, en iberisk hingst. Wilhelm Erövraren red sådana hästar under slaget vid Hastings 1066.

Under senare århundraden var iberiska hästar ett "måste" i varje europeiskt hovstall. Vissa av dessa hästar kan vi fortfarande se på ryttarporträtt. Den första kända importen till Sverige skedde 1693. De användes flitigt vid de olika Europeiska ridakademierna, bl a på den berömda Versaillesskolan.

Rasbeskrivning enligt A.P.S.L. översatt av Mette Lindblad