Det som gör lusitanon unik är att det är den enda rasen i världen som konsekvent har avlats för strid och tjurfäktning – från 4.000 år f.Kr fram till idag. Tjurfäktningen uppstod i fredstid när man behövde något att träna på. Man upptäckte att tjurarna bjöd på stort motstånd och var praktiska att öva på. Så föddes tjurfäktningen, den hatade och älskade. Visst är den barbarisk, men den har medfört att den portugisiska hästen och den gamla ridtraditionen hållits vid liv.

Den Portugisiska Ridskolan är i klass med Spanska Ridskolan i Wien och Kungliga Ridskolan i Jerez. Hästarna på ridskolan är alla alter real, den bruna lusitanovarianten som en gång i tiden avlades för kungligheter.

Markis Marialva, som var kunglig ridmästare på 1700-talet, är den som betytt mest för den portugisiska ridtraditionen och vars ridideal man fortfarande bevarar på den Portugisiska Ridskolan. På ridskolan har man inte bara bevarat den autentiska ridstilen utan man använder också samma hästar, samma kostymer och samma utrustning som man använde i de kungliga stallen på 1700-talet.

 

Genetiskt sett är de två raserna identiska, det som skiljer dem åt är olika urvalskriterier. Redan under 1700-talet tog aveln olika vägar i och med att tjurfäktning till häst förbjöds under en period i Spanien. I Portugal har man fortsatt att avla på bra tjurfäktningshästar fram till idag och på det sättet bibehållit mångtusenåriga egenskaper hos den forna stridshästen. I Spanien blev hästen mer selekterad på egenskaper som skönhet, storlek och yviga showiga rörelser för att briljera vid festligheter.

Den portugisiska hästen är selekterad på funktionalitet vilket gör att även spanska tjurfäktare föredrar den portugisiska hästen till just tjurfäktning. Exteriört sett så finner man generellt att lusitanon har något kortare starkare rygg, lägre svansansättning, ofta något konvex nosrygg och att den inte biljarderar i samma utsträckning som den spanska hästen. Hos lusitanon är alla färger accepterade till skillnad från P.R.E:n som vanligen är skimmel eller i enstaka fall brun eller svart. Många gånger kan det vara svårt att skilja raserna åt.