Just nu genomför Svenska Hästavelsförbundet (SH) en översyn av ID-kontrollanter och chipmärkare. Lusitanosällskapet arbetar tillsammans med SH och APSL kring de lusitanohästar som finns i Sverige. Lusitanosällskapet har inga särskilda id-kontrollanter utan nedan information är generell till de som genomför kontroller eller låter utföra id-kontroller (hästägare).

I samband med översynen har SH skickat ett brev till samtliga ID-kontrollanter och chipmärkare som finns registrerade hos SH (till den adress de har noterad) för att bl. a. be om uppdaterade kontaktuppgifter samt svar på ett antal frågor.

De ID-kontrollanter/chipmärkare som inte lämnar kompletta uppgifter eller låter bli att svara på samtliga frågor kommer att strykas från SH:s lista.

Läs mer om detta på SH:s hemsida: https://svehast.se/