Svenska Lusitanosällskapet är medlemmar i Svenska Hästavelsförbundet. Detta för att ta del av denna paraplyorganisation för svensk avel av olika raser i Sverige.

De skickar regelbundet ut nyhetsbrev.


Nyhetsbrev 12 2020
Nyhetsbrev 11 2020
Nyhetsbrev 10 2020
Nyhetsbrev 9 2020
Nyhetsbrev 8 2020
Nyhetsbrev 7 2020
Nyhetsbrev 6 2020
Nyhetsbrev 4-5 2020
Nyhetsbrev 3 2020
Nyhetsbrev 2 2020
Nyhetsbrev 1 2020

Nyhetsbrev 4 2019
Nyhetsbrev 3 2019
Nyhetsbrev 2 2019
Nyhetsbrev 1 2019

Nyhetsbrev 4 2018
Nyhetsbrev 3 2018
Nyhetsbrev 2 2018
Nyhetsbrev 1 2018

Nyhetsbrev 4 2017
Nyhetsbrev 3 2017
Nyhetsbrev 2 2017
Nyhetsbrev 1 2017

Här är Nyhetsbreven, du kan även prenumerera på nyhetsbreven själv.