APSL har beslutat att avelsvärderad häst får visas igen i syfte att höja sina poäng. Det kan tilläggas att detta blir mycket kostsamt och krångligt. Som hästägare måste man påvisa att oegentligheter gjort att hästen inte blev godkänd vid första tillfället. Det krävs också 3 APSL domare som gör ombedömningen och hästtägaren får betala alla omkostnader. Denna ombedömning kan in te heller ske vid en vanlig feira utan måste vara ett separat event. Läs mer om APSLs regler nedan: