Swedish English Portuguese

Stambok & avelsvärdering
Av Mette Lindblad, rev. av Robert Falk

Stambok

Den portugisiska Lusitanoföreningen Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) stambokför både svenska och portugisiska Lusitanohästar. Beroende på hästens ålder är den registrerad – inskriven – i antingen Livro de Nascimentos (nyföddas bok) eller Livro de Adultos (vuxnas bok). För att få fortsätta avla registreringsbara renrasiga lusitanos så måste båda föräldrarna vara med i Livro de Adultos. Det finns en särskild del för hästar som utsetts till ”Recommended Studhorse” eller ”Merit Studhorse”.

2910416

I Portugal skiljer man på fyra olika blodslinjer men många blandningar förekommer.  D76051879

Händelser

SLS Swishnr: 123 589 76 57

Klubbshop

Nu har Svenska Lusitanosällskapet klubbshop

Läs mer...

Köpa lusitano?

Intresserad av att köpa en lusitano?

Klicka här!

Logga in/ut